EN
Switch the language here

Při příležitosti oslav 125 let od založení Pražské tržnice se po více jak dvaceti letech měly návštěvníkům otevřít dveře holešovické Haly 11 a v těchto autentických prostorách měla být představena výstava Forum ‘88. Možnosti prostoru, která upomíná na stejnojmennou událost konce 80. let. Stejně jako všechny kulturní akce i naši výstavu Forum ‘88 nebylo možné otevřít kvůli vládním opatřením, a tak spolu s vystavujícími umělci můžete navštívit alespoň naše webové stránky, na nichž se vám snažíme zprostředkovat informace o Foru ‘88 dobovými fotografiemi, rozhovory se zúčastněnými umělci i katalogem výstavy z roku 1988.

Výstava Forum ‘88. Možnosti umění v prostoru

Výstava Forum ‘88. Možnosti umění v prostoru proběhla od 8. září do 4. října roku 1988 v Hale 11 bývalých jatek a zelinářů v areálu Pražské tržnice z podnětu Jiřího Sozanského, Theodora Pištěka a teoretika umění Josefa Hlaváčka. Sehrála zásadní roli při dalším uměleckém rozvoji po roce 1989 i ve formování uměleckých skupin, jako jsou například Zaostalí. V době sílícího odporu proti vládnoucímu režimu ČSSR představovala prezentovaná umělecká díla vyjádření svobodné tvorby, která silně zapůsobila i na neodbornou veřejnost.

V holešovické Hale 11 představilo 34 českých i slovenských umělců a umělkyň různých generací svá díla, která byla často vytvořena přímo pro tento konkrétní prostor a událost. Fórum ‘88, autory pojaté jako mezigenerační porovnání expresivních proudů v současném českém umění se zacílením na umění environmentu, vyvolalo obrovský zájem v řadách návštěvníků. Vernisáže se zúčastnilo více než 900 lidí, v následujících dnech pak výstavu navštívilo přes 3000 dalších - to vše navzdory záměrně negativním recenzím zveřejněným v Rudém právu a Československé televizi. Mimo jiné můžeme tato vysoká čísla přičítat touze návštěvníků vyjádřit své osobní názory a nesouhlas s politikou vládnoucího režimu. Fórum ‘88 tak získalo svou nezastupitelnou roli mezi dalšími projevy společenských hnutí, které směřovaly k sametové revoluci v roce 1989.

Forum ‘88 dnes

Konec osmdesátých let představuje zásadní předěl mezi současnou demokracií a komunistickým režimem, značně omezujícím lidskou svobodu. Umělci v době konce 80. let 20. století tvořili svá díla v ovzduší přicházejících změn, utvrzených sametovou revolucí. Výstava Forum ‘88 předvedla veřejnosti nejen tvorbu neoficiálních umělců sjednocených svými politickými názory, ale byla výjimečná i místem svého konání - Praha představovala umělecké centrum, v němž bylo pro režimem odmítané umělce nemožné oficiálně vystavovat.

Současná generace narozená po roce 1989 neměla možnost atmosféru tohoto období zažít. A nejen proto je důležité výstavu Forum ‘88 dnes připomenout. V Hale 11 bylo možné kromě instalací, soch a obrazů shlédnout unikátní díla umění environmentu, která byla jedinečnou reakcí umělců na prostor bývalých jatek. Tyto objekty, mnohdy vytvořené z nestálých materiálů přímo k příležitosti této události, čekal po skončení Fóra ‘88 různý osud - mnohé zanikly, ty zachované můžeme buď nalézt v zahraničních i českých uměleckých sbírkách, anebo na půdách, ve sklepech a v ateliérech umělců samotných. Dnes si lze podobu i těch již neexistujících prohlédnout v původním katalogu, atmosféru celé události pak pomáhají dokreslit dokumentární fotografie Hany Hamplové. Nejdůležitějším příspěvkem dnešního Fóra ‘88 jsou rozhovory s pamětníky, umělci a teoretiky, které byly natočeny speciálně pro tuto příležitost.

Vystavující

Václav Bláha

Jiří Načeradský

Hana Purkrábková

Jiří Sozanský

Jiří Sopko

Jaroslava Severová

Michael Rittstein

Svatopluk Klimeš

Kurt Gebauer

Stanislav Kolíbal

Hana Hamplová

Credits

Autorky a kurátorky výstavy: studentky Ústavu pro dějiny umění – Eliška Nováková, Anastázie Polishkina, Sabrina Wiedermannová, Hana Havlíčková

Architekt výstavy: Michael Čambor

Autor video záznamu: Klára Nováková, Kateřina Hroníková, Miroslav Burýšek

Grafika: David Babka, Marek Bulíř

Produkce a kontaktní osoba: Anastázie Slavíček

Web: Nathan Němec

Výstava se koná pod záštitou starosty městské části Praha 7 Mgr. Jana Čižinského a pod záštitou děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Praha.